Grå trøndersau har antagelig røtter tilbake til middelalderen da munkene på Tautra hadde med seg merino. Merinosauene ble blandet med den opprinnelige, lokale gråsauen, og resultatet ble en sau med finfibret ull i vakre gråtoner.

Anbefalt pinnenr 3-3,5.

2 tråds garn 100g

Pris: 200,00 NOK
Ta kontakt for å høre hvilke farver jeg har