Picture

 

 Alle skinn fra slaktede lam og sauer blir garvet ved Granberg garveri. Vi har dessverre og absolutt ingen kontroll over når de kommer i retur utpå nyåret fra garveriet. Dette skyldes at det er tilfeldig når skinn transporteres fra slakteri til garveri.

Bildene er eksempler på skinn vi har produsert, men hvert skinn vil naturligvis variere i farge og størrelse.

 

Skinn fra Grå Trøndersau

Pris: 1800,00 NOK
Prisen varierer fra 1600.- til 1800 iforhold til størrelsen

Skinn fra Gammelnorsk spælsau

Pris: 1600,00 NOK
Prisen varierer fra 1300.- til 1600.- alt etter farge og størrelse.